Drodzy piloci! Dear pilots!

Kwiecień był dla nas miesiącem znakomitych wyników finansowych i operacyjnych. Jesteśmy dumni z faktu, że osiągnęliśmy zysk na poziomie 7 754 400 Topscoinów. To efekt ciężkiej pracy całego zespołu.
April has been a month of outstanding financial and operational performance for us at TopSKY Airlines. We are proud to announce that we have achieved a profit of 7,754,400 Topscoins. This is the result of the hard work of our entire team.


Natomiast nie byłoby tak dobrych wyników finansowych, gdyby wykonywane przez naszych pilotów loty. W ciągu ubiegłego miesiąca nasi piloci wykonali 829 lotów, z czego 61 stanowiły loty czarterowe, a 29 to loty rozkładowe.
However, such excellent financial results wouldn’t have been possible without the flights operated by our pilots. Last month, our pilots completed 829 flights, including 61 charter flights and 29 scheduled flights.


W Kwietniu nasi piloci za swoje loty uzyskali średnią na poziomie 9.64. Jest to również imponująca liczba, za którą nikt nie musi się wstydzić. Dobra robota!
In April, our pilots achieved an average of 9.64 for their flights. This is also an impressive number that no one needs to be ashamed of. Good job!


TOP 10 – April

Największy zysk dla linii w Kwietniu przyniósł: Kamil Limaks
The highest profit for the airline in April was brought in by: Kamil Limaks.

Najwięcej lotów dla linii wykonał: Mateusz Misztal
The most flights for the airline were carried out by: Mateusz Misztal


Dzięki uprzejmości Prezesa Topskiego mamy okazję podzielić się z Wami tapetą na Maj
Thanks to the kindness of CEO Topski, we have the opportunity to share with you a wallpaper for May
Download here
Up: https://drive.google.com/file/d/18t-pzYs-g9vUy4wtgwQJwAs1l8TA6EYI/view?usp=sharing
Down: https://drive.google.com/file/d/1FyKvb_qu6dppKfbV-m9YTU1IRcfItY-d/view?usp=sharingTopSKY Team